PR Červená louka r. 2018

PR Červená louka 2018 

   Odpad na území Přírodní rezervace Červená louka (PRČL). Duben r. 2018.
   Území  PRČL se nachází na katastru obce Olešná, Lišany a Rakovník. Rezervací bylo vyhlášeno v roce 1989. Důvodem ochrany se stávají mokřadní společenstva, vlhké louky, vodní nádrž a mnoho rostlinných a živočišných druhů. Z rostlin stojí za zmínku tuřice Davallova (Carex davalliana), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), upolín evropský (Trollius altissimus). Nutno chránit také vzácné a silně ohrožené zástupce z řad živočichů a to např. modráska bahenního (Maculines nausithous), vydru říční, škebli rybničnou a želvu bahenní (Emys orbicularis) na území reintrodukovanou před 30 lety. V rámci migrace pak orlovce říčního (Pandion haliaetus).

  Informační cedule k PR které se kolem PRČL nacházejí jsou ve stavu rozkladu, buďto velmi poničené (nečitelné), nebo padlé a zarůstající v trávě. Vypracovaný Plán Péče (Pp) který je v platnosti mezi lety 2016-2025 by měl tento nedostatek aj., vyřešit.

   V roce 2018 po pár dnech práce z celého území PRČL sebráno 21 ks 50l pytlů odpadu a 11 pneumatik. Odpad starý také min. 15 – 20 let. Kuriozitami byly varná konvice, mobilní telefony a pravěká videokamera jinak plasty sklo atd.. Pytle byly připraveny k silnici. Obec z výše uvedených, která byla ochotna odvézt sebraný odpad byla pouze obec Lišany. Obce Rakovník a Olešnou informace o proběhlém úklidu v podstatě zdržovali, nahromaděný odpad odmítly řešit. Nakonec odpad odvezl kolem-projíždějící popelářský vůz. Teď je čisto, rostliny mohou lépe růst, čolci se v klidu opalovat. Děkuji za konečný svoz.

<=zpět na Odpad rozdělovník

                                                                                    Copyright © 2014-2021 , Všechna práva vyhrazena autorem.