PR Podhůrka proti bordelu!

                                                       Zalepování ekolog. problému dvackou za pytle.

Rok 2015: Novostrašecko odpad mimo zástavbu report 2015 ; První snaha ,,přemluvit město“, aby umístilo alespoň k PR Podhůrka koše.

Rok 2012-2015: Těmito lety začala snaha trvající dodnes. V tomto období moje dobrovolná práce probíhala a díky hlupákům se opakovala:

Prošlé oblasti: N.S.: areál Lady od kolejí výše, jižní svah N.S. a přilehlá rezervace Podhůrka, její okolí, cesty, lesy, louky směr Hořkovec, Ruda a její okolí. Krásný koridor k r. Pilský (Pilčák), okolí Straš. potoka, okolní plochy a les kolem tzv. Stochovské kaple, Konopas. Dále rybník Soudný a přilehlé louky, cesty, pole. Prameny Klíčavy a dále na jiných katastrálních území např. CHKO Blaník a jižní přilehlé území zejména řeka Blanice a přilehlé okolí.

   Situaci kolem odpadu na území Nového Strašecí jsem se snažil řešit jak úklidem přilehlé přírody, okolí, tak informovat MěÚ N.S o tom, jak vypadá okolí rybníků, porosty cesty mimo zástavbu apod. Po osobní schůzce s místostarostkou p. RNDr. L. Vosátkovou a probíraném tématu, o umístění odp. košů na okraj města a jiných možných variant nápravy a řešení, bylo jako řešení přislíbeno POUHÉ proplacení stvrzenek za pytle, které se naplní.. Dobrej vtip, doktorko, ale vtip to nebyl. ..Mgr. Karel Filip(starosta) běhá po lese, RNDr. L. Vosátková běhá po lese Petka NePetka. Kde to stojí? Každý ví, že mohou jednoduše zařídit v TSNS to, abychom měli např. Př. Rezervaci Podhůrka čistou, nebo alespoň čistší min. s jedním ,,motivačním košem´´. Vždyť příjezdové cesty jsou a je to dle místa potřeby 50-200m od posledního ,,městského “ koše. V radě města sedí jednatel TSNS p. Ing. Jan Bureš a všichni se vzájemně více či méně znají. Jde o 3-5 košů a vývoz cca 1x/14dní dle lokality i 1x/týdně. Lada nad tratí je problém stejně jako jinde. Tam bylo a znovu je opakovaně x let spoustu odpadu. Po úklidu dva-pět dní čisto, poté materiál na koš/e. Na tuto připomínku ohledně Lady a koše jsem dostal od p. Vosátkové odpověď: ,,Myslíte si, že by to něčemu pomohlo? To nepomůže.´´ . Taková odpověď mi přijde hloupá. Příjezdové cesty pro svoz košů jsou. Rozhovor s p. RNDr. Vosátkovou o problému, který máme my všichni byl, zdá se, zbytečný.

 Princip umístění ,,motivačního koše´´ do příměstských, opakovaně zanášených oblastí, funguje. Příklad najdeme v N.S. Altán Paraplíčko a Palouček. Zde je 1 koš. I přez MALÝ a pravidelně se opakující bordel kolem, je tento koš pravidelně naplněný a to i flaškami od alkoholu.

Jistě to co dělám, nedělám sám, což jsem rád. Ročně seberu 3-4 000 litrů odpadu kolem Strašecí, stále to není hodně.. Podrobnější popis ZDE Aktualizace z r. 2017 a r. 2018.  V přírodě jde stále vidět potřeba k větší účasti na čištění našich ekosystémů už třeba jen naplňováním pytlů na odpad. Čisté ekosystémy jsou nepostradatelnou součástí nejen našich životů. Odpad na dně řek, rybníků, v lesích i na loukách hubí vše živé. Je dobré nezapomenout na Den země, který probíhá pár hodin ročně-to je prakticky vzato, velmi málo, pokrývající zhruba 1/30 vyžadovaného ročního úklidu a na pár nárazových dobrovolníků což je stále málo. Republikově funguje organizace : www.uklidmecesko.cz.

Odpad čeká, tleje, znečišťuje malé i větší ekosystémy, dusí život. Lidé spí, sbírají houby, relaxují a dělají bordel.

Příroda není naše dědictví od předků, ale půjčka od našich potomků.

Hezký den Vám všem, i těm nahoře.

Poslední aktualizace: 6.10.2018 sloupek:  Reakce úřadú NS: Posun v umístění košů k PR Podhůrka po zveřejnění článku viz. níže a emailové korespondenci se zástupcem města: 29.8.2018: Odpad na katastru Nové Strašecí

                                                                          Copyright © 2014-2021 , Všechna práva vyhrazena autorem.