Proti bordelu

Odpad Novostrašecko 2018 a 2017

    29.8.2018 / Odpad na katastru města Nové Strašecí mimo zástavbu k hranici nejbližších katastrů.

    Zprostředkování aktuálního a dlouhodobého stavu problému pro rok 2018 s přihlédnutím k roku 2017 ; Realita ; Osobní pohled ; Místa ; Objem apod. 

AKTUÁLNĚ 6.10.2018 Článek ZDE 

    Popisované lokace:

               A) Jih:  a1: PR Podhůrka- nádrže a její okolí, cesty louky ; a2: Stráň ,,LADA" k trati; a3: Městské pozemky ; a4): lesy Hořkovec, cesty     

              B) Západ: rybník pod nádražim ; polní cesty a porosty k lesu ; chat. oblast kolem rozhledny

               C) Východ: Strašecký potok ke Konopasu, cesty

                D) Sever: Cesta k: Soudný rybník a okolí

   

   A) JIH:  

               a1) PR Podhůrka - obě nádrže a jejich nejbližší okolí

          Lokalita PR Podhůrka a její nejbližší okolí si žádá nejvíce pozornosti z celého katastru obce Nové Strašecí. Jedná se o lokalitu, která je, troufám si s jistotou tvrdit, nejfrekventovanější mimoměstskou lokalitou na území   N.S.   (procházky, koupání, krmení labutí, houpačka, molo, rozestavěný altán, bordel atd.). Rezervace zřízená na začátku 90. let a druhá přilehlá nádrž si žádá umístění košů. Jedná se o lokalitu osídlenou velmi vzácnou faunou (moták pochop, ledňáček říční, čolek horský, užovky obojkové aj.) a flórou ( bublinatka jižní, ostřice aj.), mj. párem labutí které mají své mladé šedé i bílé, což je ,,vzácné". V roce 2015 (3 roky zpět) jsem situaci s odpadem konzultoval s místostarostkou p. RNDr. Libuší Vosátkovou. Ta se k podaným faktům, informacím k objemu pohozeného odpadu postavila zády s tím, že situaci nehodlá jakkoli řešit. Blíže popsáno ZDE Činnost města nevidím.. Z předělovací hráze těchto dvou nádrží a z vody seberu ročně cca 400 L odpadu (cca 10ks  40L pytlů). Břeh přilehlého rybníka s místním názvem ,,Nová Podhůrka" na mapách také uváděn jako ,,Podhorní rybník" je zanášen v násobně většim objemu nežli pouhá předělovací hráz u PR. Problém se zvětšil o rozšíření tzv. ,,turistických cílů" jako je nově vzniklé dř. molo na ,,Podhorním ryb." a rostoucí vodní altán na témže rybníce. Labutě lákají přez sezonu mnoho lidí, houpačka táhne mladé, kteří nejen že ničí stromy, ale také po sobě nechají spoustu odpadu. Na betonové hrázi se rozdělávají ohně a nechává se odpad, na tytéž hrázi se opalují lidé, také někteří po sobě neuklidí, vždyť není kam to vyhodit ! ! Kolem této nádrže je objem odpadu téměř cca trojnásobný, nežli na předělovací hrázi. V plném součtu: Pouhé břehy ,,Nové Podhůrky (Podhorní r.) a PR Podhůrka činí v ročním souhrnu přibližných 1400 l odpadu i více, což odpovídá cca 35 ks 40l pytlů. Vidím zcela evidentní problém v chybějící činnosti v péči o odpad. Chybí tu koše! Tuto lokalitu sleduji mnoho let, situace je horší a horší, příjezdové cesty pro auto co by koše vyvezlo, jsou. Na první pohled se zdá být v okolí těchto dvou nádrží relativně čisto, je to ale tím, že se každý měsíc naplní 1-2 pytle odpadem. Plus k tomuto číslu nutno přičíst odpad který sbírají min. dva další lidé, o kterých vím. Dá se tedy počítat s tím, že objem odpadu při pouhých březích těchto dvou malých nádrží se pohybuje ročně kolem 1700 l = 17 ks 100l pytlů = cca 34 x vyvežený 50l koš v jednom roce. Střízlivě vzato, v možnosti umístění 50l košů, je vhodné umístění min. 2-3 košů s vývozem 2x mesíčně mimo zimu, v zimě pak 1x měsíčně. To vše na odpad, který jeho nesešlapáním neubude na objemu. Fakta jsou zcela evidentní, problém gradující, jen to město nic. Děkuji za pochopení a šíření těchto informací.  🙂 . . . . Nejedná se o komerční propagaci tohoto webu 😉 .

              

                 a2) stráň Lada k trati

                Svah s místním názvem ,,LADA" a spodní ,,rokle" a cesta kolem trati je stabilně se opakující problém s odpadem spojený také se zakládáním  tzv. ,,černých skládek". Zcela nahoře na svahu u silnice k Rynholci, kde zastavují auta k ,,odpočinku" je problém s odpadem zcela jasný. 1 koš by alespoň motivoval lidi to do něj hodit a zcela jistě by se 1x do měsíce naplnil. Dole poté kolem cesty, která vede podél trati a přilehlé rokle jsou pravidelně zanášeny odpadem. Jedná se o příležitostné rozdělávání ohňů, pálení čarodějnic, nebo víkendové popíjení. Ať si každý dělá co chce, ale problém s odpadem tu je a není malý. Tady se roční objem, pominu-li černé skládky, pohybuje kolem 1000 - 2000 l odpadu. Černé skládky lze počítat v podobných číslech. Příjezdové cesty jsou v obou případech. Koš není žádný. Činnost města zdá se být NULA.

 

               a3) městské pozemky mimo body a1 , a2 , a4

                 Z městských pozemků (pozemky spadající pod úřad N.S.), které nejsou zahrnuty v bodech a1 , a2 , a4 co do čísel o evidenci sebraného odpadu na j. straně katastru N.S. a to hlavně pozemky ve stráni pod altánem paraplíčko a cesty pod lesním pásem a cesty ostatní, jsem sebral pro rok 2017 celých 2400 l odpadu, pro rok 2018  ,,k září" pak 500 l odpadu. Činnost města mimo jeden koš u altánu Paraplíčko:  NULA.       

                 a4) lesy a cesty Hořkovec za cvičákem 2017 a 2018

                Cesty a les za ,,cvičákem" jsou problémem, ve srovnání s lokalitou PR Podhůrka, malým. Jedná se o řekněme standartní dělání bordelu lidskou rukou mimo městskou zástavbu. Tady je potencionální umístění košů zbytečné a nehospodárné. Chybí ale jakýkoli zájem města alespoň o údržbu vlastních pozemků, ať už jsou to cesty, lesní pozemky apod. Z této lokality na katastru N.S. jsem sebral pro rok 2017 140 l odpadu, pro rok 2018 to pak k září 2018 bylo 380 l odpadu.

 

B) ZÁPAD:  b1) rybník pod nádražim

 

                    b2) Nový rybník a polní cesty a porosty k lesu

 

                   b3)  chatová oblast kolem rozhledny

 

C) VÝCHOD:  

                   c1)  Strašecký potok ke Konopasu, cesty

 

D) SEVER:  

                  d1)  Kolem obory Libeň dolu k rybníku Soudný

 

 

Copyright © 2014-2021, Všechna práva vyhrazena autorem.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.