V posluchárně

 
 V posluchárně / březen 2016
 
Smyslnost si rovná vlasy,
od okraje ku středu.
Zpěvem vládnou, ptáků hlasy,
naslouchaje v postřehu.

 

Od černého kráá až k hýlu,
v leže, v klidu, pod vlivem.
Hlasy táhnou, mají sílu,
zdám se býti opíjen.

 

U břehu lužních vod,
postaru jak málo zná.
Mlčet, smát se, radost mít.
V klidu nechat život žít.
 

…………………………………………………………. Copyright © 2014-2018 , Všechna práva vyhrazena autorem.